06/06Pro tips

Wat betekent de nieuwe arbowet voor jouw bedrijf?

- Het Advanza Team

De Arbowet gaat veranderen. De vernieuwde wet richt zich met name op betere preventie. Advanza heeft, in samenwerking met haar Arbo partners, de belangrijkste wijzigingen in kaart gebracht.

Waarom wordt de Arbowet gewijzigd?

De arbeidsmarkt is in beweging. Het is de bedoeling dat werkgevers energie steken in de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking. 

De Arbowet wordt aangepast om betere zorg voor werknemers te realiseren. In de nieuwe wet ligt de nadruk niet alleen op verzuim, maar vooral op preventie: voorkomen dat mensen ziek worden, vastlopen of op een andere wijze uitvallen. 

Wanneer gaat de nieuwe wet in? 

De vernieuwde Arbowet is op 24 januari 2017 aangenomen door de Eerste Kamer en gaat per 1 juli 2017 in. Daarna hebben bedrijven een jaar de tijd om de contracten en dienstverlening aan te passen.

Wat zijn de kernpunten? 

In de nieuwe Arbowet is er meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts.Werkgevers krijgen meer verplichtingen en werknemers meer rechten. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

  1. Iedere werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via een arbeidsomstandigheden spreekuur.
  2. Er komt een basiscontract arbodienstverlening. Hierin worden de afspraken over de dienstverlening vastgelegd.
  3. Medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
  4. De preventiemedewerker krijgt een duidelijkere rol in de organisatie.
  5. De betrokkenheid van medewerkers wordt groter. De medezeggenschapsraad krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en zijn of haar rol in het bedrijf.
  6. De Inspectie SZW krijgt meer sanctioneringsmogelijkheden te aanzien van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen.

Arbo Nieuwe Stijl

Je kunt als werkgever een grote bijdrage leveren aan het welzijn van jouw werknemers. Ieder bedrijf is tenslotte gebaat bij gezonde en gelukkige werknemers.

Is jouw bedrijf al klaar voor de invoering van de nieuwe wet? Check www.advanza.nl/zakelijk en kom vrijblijvend in contact met een deskundige Arbo adviseur die bij jouw bedrijfscultuur past.   

Vind de beste Arbodienstverleners in je regio
keyboard_arrow_right